DECLARAȚIE cu privire la condamnarea agresiunii militare a Federației Ruse în Ucraina
04.03.2014 ,
 
Asociația pentru Politică Externă (APE) condamnă cu fermitate atacul armat al Federației Ruse asupra Ucrainei, care constituie o violare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a statului vecin.

Membrii APE califică acest atac ca fiind o agresiune militară din partea Federației Ruse, fără precedent în istoria recentă a Europei, care are ca scop destabilizarea situației din Ucraina și din regiune, încurajarea tendințelor separatiste și anexarea ilegală de către Federația Rusă a unei părți a teritoriului Ucrainei, precum și deturnarea parcursului european al țării vecine.

Acțiunile Federației Ruse încalcă prevederile Cărții ONU, ale Actului final OSCE de la Helsinki, precum și angajamentele Federației Ruse de a garanta suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei asumate prin semnarea Memorandumului de la Budapesta din 1994 și Tratatului bilateral de prietenie, cooperare și parteneriat cu Ucraina din 1997.

Agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei reprezintă o tentativă de revizuire a frontierelor existente în Europa sub pretextul fals al apărării drepturilor minorității ruse din statele post-sovietice și constituie o amenințare la adresa păcii și securității întregului continent.

Evenimentele din ultimele zile arată că asistăm la fenomenul de ”transnistrizare a Crimeii”.  Federația Rusă aplică aceleași metode de dezbinare a societății, de încurajare și instituționalizare a separatismului și creării de organe ilegale ale puterii de stat într-o țară independentă și suverannă, experimentate pentru prima dată în Transnistria acum 22 ani.

Federația Rusă a declanșat un război informațional bazat pe pseudo-argumente, de apărare a drepturilor minorităților rusolingve, război îndreptat atât împotriva poporului ucrainean, dar și împotriva propriului popor, cu consecințe social-economice imprevizibile pentru Rusia.   


În acest context, condamnăm cu fermitate decizia Consiliului Federației al Rusiei din 1 martie 2014, care aprobă utilizarea forței militare rusești pe teritoriul Ucrainei.

Condamnăm de asemenea încercarea Dumei de Stat de a modifica Constituția Federației Ruse pentru a permite anexarea teritoriilor din statele vecine în temeiul unor eventuale referendumuri locale sau a solicitărilor exprese din partea autorităților locale care au organizat aceste referendumuri.

APE, de asemenea, califică drept inacceptabilă încurajarea și alimentarea de către Federația Rusă a stărilor de spirit separatiste în țările din spațiul post-sovietic.

În acest context, APE solicită actorilor internaționali – UE, SUA, NATO, ONU, OSCE – să întreprindă măsuri urgente pentru a opri intervenția militară a Federației Ruse în Ucraina și a stabiliza regiunea, utilizând pârghii politice, diplomatice, precum și sancțiuni economice și financiare potrivite.

În contextul ultimilor evenimente din țara vecină, chemăm UE să acorde o atenție sporită țărilor din Parteneriatul Estic, dispuse să finalizeze implementarea angajamentelor asumate privind  reformele democratice, oferind acestora șanse reale de integrare europeană. În acest sens, chemăm UE să finalizeze în termenii planificați procesul de liberalizare a regimului de vize pentru cetățenii moldoveni și să accelereze, pe cât posibil, semnarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și UE.

Chemăm UE și SUA să sporească asistența economică și să intensifice dialogul strategic cu Republica Moldova, inclusiv prin includerea țării noastre în spațiul de securitate european.

Chemăm autoritățile moldovene să ia măsuri pentru a spori securitatea la frontiere, pentru a menține ordinea publică și pentru a evita provocările din partea unor forțe interesate în destabilizarea situației din Republica Moldova. De asemenea, solicităm acestora o cooperare mai strânsă și hotărâtă cu vecinii și partenerii săi întru coordonarea acțiunilor lor menite să contribuie la stabilizarea situației din regiune și să descurajeze Federația Rusă de a repeta în viitor acțiuni similare și a încuraja separatismul în spațiul post-sovietic.  

Ne exprimăm dezamăgirea în legătură cu tărăgănarea luării unei atitudini ferme și principiale a Parlamentului Republicii Moldova față de comportamentul Federației Ruse față de vecinul său, Ucraina, pornind de la interesele naționale ale Republicii Moldova și lăsând la o parte interesele înguste de partid. Solicităm Parlamentului să se alinieze la poziția partenerilor din UE și SUA în această problemă.

APE cheamă toate partidele politice din Republica Moldova, organizațiile societății civile, în această perioadă extrem de complicată pentru întreaga regiune, să dea dovadă de unitate și solidaritate pentru a asigura coeziunea societății și a evita tensiunile de orice gen – politice, sociale și etnice. Lupta politică în această perioadă trebuie să cedeze locul interesului național și de asigurare a securității cetățenilor.

Reiterăm susținerea noastră pentru poporul ucrainean în lupta pentru libertatea și integritatea țării, pentru valorile democrației și pentru viitorul european al țării.

APE face apel către societatea civilă de a subscrie la această declarație și a se solidariza cu lupta poporului ucrainean pentru păstrarea suveranității și integrității sale teritoriale.

Declarația a fost adoptată la ședința din 4 martie 2014 de membrii APE – reprezentanți ai  societății civile.Tel. +373-22-224430, 210986
Fax +373-22-210986, 233950 office@ape.md
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova
Email : office@ape.md
Copyright © 2021 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate
Tipărire