Rom Eng
Benzi RSS
Prima / Declaraţii / Declaraţia Comună a Uniunii Europene şi Republicii Moldova. MAEIE.21.12.2009.
Declaraţia Comună a Uniunii Europene şi Republicii Moldova. MAEIE.21.12.2009.
Versiune tipar
21.12.2009

1.Părţile au convenit să îşi continue eforturile pentru a aduce Republica Moldova (numită în continuare Moldova) mai aproape de UE, recunoscând aspiraţiile europene ale Moldovei. Ele au discutat despre evoluţiile pe plan intern în Moldova şi au convenit asupra importanţei unei agende ambiţioase orientate spre reforme şi a situaţiei politice, sociale şi economice stabile în ţară. Ele au salutat acordul preliminar între Guvernul Moldovei şi Fondul Monetar Internaţional (FMI), au luat act de angajamentul Moldovei de a coopera pe deplin cu instituţiile financiare internaţionale şi UE în vederea asigurării redresării economice şi sunt în aşteptarea semnării Acordului cu FMI.

2.Părţile au convenit asupra necesităţii asigurării standardelor în domeniul drepturilor omului, principiilor democratice şi ale statului de drept în Moldova, subliniind rolul societăţii civile în acest context. Ele au salutat recentele măsuri pozitive în această direcţie şi angajamentul autorităţilor moldoveneşti de a aborda problemele nerezolvate ale drepturilor omului şi recomandările ODIHR pentru alegerile viitoare. Ele au convenit că progresul Moldovei în consolidarea respectului faţă de aceste principii va consolida legăturile reciproce. UE a salutat disponibilitatea Republicii Moldova de a lansa un dialog periodic privind Drepturile Omului.

3.UE şi Moldova au luat notă de realizările concrete în domeniul cooperării sectoriale. Ele au salutat, în special, decizia Consiliului Ministerial al Tratatului Comunităţii Energetice de la Zagreb din 18 decembrie privind aderarea Moldovei la Comunitatea Energetică şi au convenit asupra importanţei implementării de către Republica Moldova a angajamentelor aferente. De asemenea, au convenit asupra importanţei Instrumentelor anuale de implementare a Planului de Acţiuni, ca instrumente menite să consolideze procesul de reformă internă în Moldova, precum şi relaţiile UE-Moldova.

4.Părţile au subliniat numeroasele oportunităţi oferite de Parteneriatul Estic, ca o dimensiune specifică de Est a Politicii Europene de Vecinătate, în vederea consolidării relaţiilor dintre UE şi Moldova, precum şi dintre ţările partenere. Ele au exprimat angajamentul comun de a continua implementarea Parteneriatului Estic atât la nivel bilateral, cât şi multilateral.

5.Părţile au remarcat necesitatea consolidării în Moldova a capacităţii administrative la toate nivelurile în vederea avansării în continuare a relaţiilor. În acest context, părţile au fost de acord să coopereze îndeaproape în definirea şi implementarea unui Program de Consolidare a Capacităţilor Instituţionale în cadrul Parteneriatului Estic.

6.Părţile au convenit să promoveze în continuare în Moldova reforme şi armonizarea la standardele UE. Ele au confirmat faptul că negocierile privind Acordul de Asociere UE-Moldova vor fi lansate la Chişinău la 12 ianuarie 2010. Ele şi-au reiterat viziunea privind noul acord ca un document inovator şi ambiţios ce depăşeşte cadrul existent de cooperare şi deschide o nouă etapă în relaţiile lor, în special prin consolidarea dialogului politic şi aprofundarea cooperării sectoriale.

7.Recunoscând faptul că Moldova a abolit regimul de vize pentru toţi cetăţenii UE, părţile au subliniat necesitatea implementării depline şi efective a Acordurilor de facilitare a regimului de vize şi de readmisie de către autorităţile statelor membre ale UE şi Moldovei. Ele au salutat implementarea Parteneriatului de Mobilitate. În acelaşi timp, au căzut de acord să depună eforturi pentru a iniţia, în 2010, un dialog privind examinarea condiţiilor pentru eliminarea vizelor de călătorie pentru cetăţenii moldoveni în UE, ca un obiectiv pe termen lung, luând în consideraţie Abordarea Globală a Migraţiei a UE şi ţinând cont de faptul că paşii treptaţi către liberalizarea completă a regimului de vize vor fi luaţi doar cu asigurarea condiţiilor pentru o bună şi sigură gestionare a mobilităţii.

8.Părţile au reiterat obiectivul comun de a stabili o Zonă Aprofundată şi Comprehensivă de Liber Schimb (ZACLS), atunci când condiţiile relevante vor fi îndeplinite şi au exprimat angajamentul de a realiza progrese în conformitate cu anumiţi paşi conveniţi în vederea atingerii acestui obiectiv. Ele au convenit asupra importanţei pentru Moldova a continuării implementării reformelor în conformitate cu Planul de Acţiuni UE-Moldova în general şi, în special, în toate domeniile relevante pentru o ZACLS.

9.Părţile au discutat despre modalităţile de sporire a eficienţei şi impactul asistenţei din partea UE pentru Moldova. Ele au apreciat activitatea Misiunii UE de Asistenţă la frontieră (EUBAM), ca un exemplu de cooperare benefică de succes şi au salutat extinderea mandatului Misiunii începând cu decembrie 2009. Părţile au convenit cu privire la importanţa finalizării procesului de demarcare a frontierei între Ucraina şi Moldova şi au constatat posibilitatea utilizării expertizei tehnice a EUBAM pentru a facilita un astfel de proces.

10.Părţile au confirmat angajamentul sporit al UE în eforturile de soluţionare a conflictului transnistrean, inclusiv prin intermediul Reprezentantului Special al UE pentru Republica Moldova şi prin susţinerea măsurilor de consolidare a încrederii. Ele şi-au reiterat angajamentul pentru o cooperare constructivă cu toate părţile în formatul de negocieri „5+2”, cu scopul de a relua discuţiile în formatul „5+2” astfel încât să se identifice o soluţie durabilă a conflictului transnistrean, cu respectarea deplină a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii Republicii Moldova.

Benita Ferrero-Waldner
Vlad Filat

 
comments powered by Disqus
Prima / Declaraţii / Declaraţia Comună a Uniunii Europene şi Republicii Moldova. MAEIE.21.12.2009.
Adresa
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova


Tel.: +373-22-224430, 210986
Fax:
+373-22-210986, 233950 office@ape.md
Noutăţi  |  Analize  |  Opinii/Comentarii  |  Interviuri  |  Declaraţii  |  Documente  |  Conferinţe  |  Studii  |  Evenimente  |  UE - problematica transnistreana  |  Multimedia  |  APE în MassMedia  |  Friedrich Ebert Stiftung  |  Proiecte  |  Negociatori europeni
Copyright © 2024 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate

Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul Ambasadei Marei Britanii in Republica Moldova
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
O soluţie Trimaran
Vizitatori: 651897
ultima actualizare: 23.01.2018