Rom Eng
Benzi RSS
Prima / Interviuri / Serghei Pirojkov: Reglementarea tuturor problemelor dintre Ucraina şi Moldova ne apropie de europa comună. Infotag. 28.06.2010.
Serghei Pirojkov: Reglementarea tuturor problemelor dintre Ucraina şi Moldova ne apropie de europa comună. Infotag. 28.06.2010.
Versiune tipar
28.06.2010

Infotag: Excelenţă, cum poate fi determinată direcţia de dezvoltare a Ucrainei la etapa actuală, avînd în vedere situaţia ei unică, între Est şi Vest, precum şi evoluţia situaţiei politice interne?

Serghei Pirojkov: De mai bine de 18 ani Ucraina a trecut prin diferite etape de dezvoltare, inclusiv şi în politica externă – de la aşa-numitul curs multivectorial, pînă la cursul exclusiv prooccidental. Astăzi Preşedintele Ucrainei, Viktor Ianukovici, şi guvernul ţării au luat în consideraţie greşelile şi experienţa dezvoltării precedente a ţării noastre şi au elaborat un curs optim, echilibrat şi, cel mai important, realist pentru activitatea politică externă a Ucrainei. Avînd în vedere că scopul serviciului ucrainean de politică externă este asigurarea creşterii economice şi creşterea potenţialului de export al ţării, prioritatea politicii externe a Ucrainei a devenit integrarea europeană. Sarcina primordială pentru perspectiva apropiată în cadrul cooperării dintre Ucraina şi UE este semnarea Acordului de Asociere, inclusiv crearea zonei aprofundate şi comprehensive de comerţ liber; coordonarea planului de acţiuni pentru introducerea regimului fără vize.

Pentru Kiev este importantă şi participarea la Parteneriatul Estic, pe care partea ucraineană îl vede ca o platformă suplimentară pentru dialogul politic regional cu UE, orientat spre valorile şi standardele europene. Din punctul meu de vedere, un interes deosebit prezintă propunerea Uniunii Europene în cadrul Parteneriatului Estic – programul de cooperare interparlamentară EURONEST, care creează condiţii optime pentru schimbul de opinii între înalţii oficiali ucraineni şi europeni.

O altă direcţie la fel de importantă este şi extinderea parteneriatului strategic al Ucrainei cu Rusia ca subiect important al securităţii europene. Relansarea formulei parteneriatului strategic între ţările noastre a devenit principala realizare pe această direcţie. În special, a fost reluat dialogul cu Federaţia Rusă, a început să activeze Comisia interstatală la nivelul şefilor de stat, Ucraina şi Rusia iniţiază o colaborare de importanţă istorică – demarcarea segmentului de frontieră terestră. O prioritate în dezvoltarea relaţiilor cu Rusia este sfera economică. La moment există un potenţial semnificativ pentru aprofundarea cooperării bilaterale reciproc avantajoase pe mai multe direcţii, în special, în domeniul transportului şi tranzitului, în industria aerospaţială, în sectorul energetic ş.a.

Ucraina îşi continuă cursul de dezvoltare a relaţiilor strategice şi cu SUA în vederea asigurării poziţiilor de lider în procesul de dezarmare nucleară şi, foarte important, pentru apărarea intereselor sale naţionale în acest domeniu. Unul din instrumentele de realizare a acestui curs este politica de neutralitate, care răspunde provocărilor contemporane şi pe care statul nostru intenţionează o urmeze cu rigurozitate. În acelaşi timp, Ucraina este interesată în continuarea colaborării practice cu NATO şi cu alte organizaţii internaţionale care asigură securitatea în spaţiul european şi euro-atlantic.

Infotag: Cum vedeţi că vor evolua relaţiile cu vecinii, în special cu Republica Moldova?

Serghei Pirojkov: Relaţiile cu Moldova ocupă un loc important în sistemul intereselor politice externe ale Ucrainei, fapt condiţionat, în primul rînd, de prezenţa frontierei comune, de existenţa în Moldova a unu grup etnic de ucraineni numeros, de apropierea priorităţilor politice externe, de un potenţial semnificativ de dezvoltare a unei cooperări economice reciproc avantajoase. Totodată, dezvoltarea relaţiilor moldo-ucrainene este reţinută de o serie de probleme nesoluţionate, care le avem în moştenire încă de pe vremea căderii Uniunii Sovietice. Printre acestea trebuie să menţionăm demarcarea frontierei de stat moldo-ucrainene în regiunea barajului de la nodul hidrotehnic de pe Nistru, a porţiunilor de frontieră la Giurgiuleşti şi Palanca; recunoaşterea dreptului la proprietate asupra obiectelor ucrainene pe teritoriul Moldovei şi a celor moldovene pe teritoriul Ucrainei; încheierea procedurii de perfectare juridică în proprietatea Ucrainei a pămîntului de sub autostrada ucraineană Odesa-Reni de lîngă Palanca; finalizarea demarcării segmentului central al frontierei de stat moldo-ucrainene.

În ultimii ani Ucraina a propus cel puţin de două ori colegilor moldoveni mecanisme clare de soluţionare reciproc avantajoasă a acestor probleme. Chiar la sfîrşitul lunii mai prim-ministrul Ucrainei, Nikolai Azarov, a propus premierului Moldovei, Vladimir Filat, încă un algoritm de soluţionare a acestora. Ucraina reiese din faptul că soluţionarea tuturor problemelor va deschide posibilităţi şi mai mari pentru utilizarea pe deplin a potenţialului enorm al relaţiilor noastre, va apropia şi mai mult popoarele noastre de Europa comună.

Infotag: În opinia Dumneavoastră, care sînt perspectivele soluţionării conflictului transnistrean?

Serghei Pirojkov: Ucraina, ca stat-garant în procesul de negocieri, pledează pentru o reglementare corectă şi deplină a problemei transnistrene în baza respectării suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Moldovei, luînd în consideraţie interesele populaţiei din Transnistria. Aceste şi alte principii de reglementare sînt stipulate în Declaraţia comună a preşedinţilor Federaţiei Ruse şi Ucrainei în reglementarea transnistreană de la 17 mai 2010.

În opinia mea, perspectivele soluţionării conflictului depind, întîi de toate, de respectarea de către părţi a dialogului eficient, orientat spre restabilirea înţelegerii între conducerea republicii Moldova şi Transnistria, precum şi de respectarea înţelegerilor atinse anterior în procesul de negocieri. Fără acestea reglementarea reală a conflictului este imposibilă. În acelaşi timp, desigur, o mare importanţă o are şi poziţia participanţilor externi la reglementare: Ucraina, Rusia, OSCE, UE şi SUA. În prezent Ucraina, Rusia şi anumite ţări în parte ale Uniunii Europene au ajuns la un numitor în privinţa problemelor de bază ale reglementării transnistrene, însă fără dorinţa Chişinăului şi a Tiraspolului de a vorbi în aceeaşi limbă procesul real de reglementare este imposibil. De aceea Ucraina tinde să reia cît mai rapid procesul de negocieri în formatul „5+2”.

La momentul actual un element indispensabil al reglementării stabile a problemei transnistrene este întărirea încrederii între Moldova şi Transnistria. De aceea Kievul depune eforturi considerabile pentru stabilirea unei cooperări eficiente în activitatea grupurilor de experţi de la Chişinău şi Tiraspol privind măsurile de încredere în vederea soluţionării celor mai acute probleme referitoare la asigurarea unui trai decent pentru populaţia Transnistriei.

Infotag: Ca vecină, Ucraina posibil că urmăreşte evoluţia situaţiei politice interne din Moldova. Ceea ce se întîmplă aici vă îngrijorează cumva, vă bucură sau sînteţi indiferent la acestea?

Serghei Pirojkov: Ucraina, într-adevăr, urmăreşte foarte atent situaţia din Moldova. Şi aceasta este firesc, căci noi nu doar că sîntem vecini, dar şi parteneri importanţi în calea dezvoltării europene civilizate. Ţările noastre şi popoarele noastre au multe în comun. Şi nu este vorba doar de apropierea teritoriilor. Avem multe în comun pe plan istoric şi cultural, ne confruntăm cam cu aceleaşi probleme şi, cel mai important, avem aceleaşi scopuri strategice şi aceleaşi priorităţi – integrarea în UE şi asigurarea securităţii în regiunea noastră.

Desigur, Ucraina este interesată ca Moldova să fie un stat stabil şi previzibil, căci modificările oricît de mici în diferite structuri ale conducerii întotdeauna îşi pun amprenta pe dinamica colaborării între ţări. De aceea noi, în calitate de ţări vecine, trebuie să ne construim relaţiile nu de la alegeri la alegeri, ci astfel ca acestea să se dezvolte mereu în ascensiune.

Este îmbucurător faptul că, în pofida tuturor dificultăţilor situaţiei politice interne atît în Ucraina, cît şi în Republica Moldova, în prima jumătate a anului curent am reuşit nu doar să semnăm o serie de acorduri bilaterale importante şi să lansăm procesul de demarcare a segmentului central al frontierei moldo-ucrainene, dar şi să înaintăm în soluţionarea unor probleme complicate moştenite după căderea Uniunii Sovietice.

Infotag: Ucraina este unul din principalii parteneri comercial-economici ai Moldovei. Cum apreciaţi nivelul acestor relaţii bilaterale?

Serghei Pirojkov: Consider că este bine, dar insuficient. În ianuarie-aprilie 2010 cota Ucrainei în comerţul exterior al Republicii Moldova a constituit 10,8%. Cred că aceste cifre nu răspund posibilităţilor şi necesităţilor reale ale ţărilor noastre. Vedem că există rezerve, în primul rînd, în colaborarea în sectorul energetic, care prezintă avantaje atît pentru Ucraina, cît şi pentru Moldova, în domeniul livrării de tehnică agricolă, produse alimentare, în domeniul transportului, prelucrării producţiei. Aş vrea să mă adresez oamenilor de afaceri ale Moldovei. Dacă sînteţi interesaţi de realizarea unor proiecte concrete cu Ucraina, adesaţi-vă la secţia economică a Ambasadei, care va ajuta să stabiliţi contacte directe cu partenerii de afaceri din Ucraina.

Infotag: Ceva timp în urmă în presa internaţională se vehiculau opinii despre problemele pe care le-ar crea postului Reni terminalul Giurgiuleşti. Cît de îndreptăţite erau acestea  şi care este situaţia actuală?

Serghei Pirojkov: Nu aş aborda astfel problema. Dacă Ucraina presupunea că va vedea un concurent în persoana terminalelor de la Giurgiuleşti, posibil că nu ar fi transmis Moldovei o parte din ţărmul dunărean, unde acestea au şi fost construite. Acestea sînt două porturi diferite – atît după posibilităţile de prelucrare a volumului de mărfuri, cît şi după dezvoltarea infrastructurii. O bună parte din navele de la portul Giurgiuleşti sînt pilotate de specialişti ucraineni. Însă există şi o anumită doză de adevăr în faptul că terminalele de la portul Giurgiuleşti reprezintă o concurenţă pentru porturile ucrainene de la Dunăre. În orice caz, prezenţa concurenţei întotdeauna a fost un stimulent spre dezvoltare, inclusiv pentru porturile ucrainene. În acelaşi timp, aş vrea să menţionez că ecologiştii sînt îngrijoraţi într-o anumită măsură din cauza amenajării portului. Dar aceste probleme se discută de ministerele de resort ale ţărilor noastre.

Infotag: Diaspora ucraienană din Moldova este cea mai numeroasă. În republică sînt sate întregi unde locuiesc doar ucraineni. Potrivit informaţiilor Dvs. şi potrivit aprecierilor lor, cum se simt ei aici?

Serghei Pirojkov: Aveţi dreptate, diaspora ucraineană, mai exact minoritatea naţională ucraineană, este cea mai numeroasă din Moldova. Potrivit ultimului recensămînt al populaţiei (2004), în Moldova erau 282,4 mii de ucraineni sau 8,4% din populaţie, iar în Transnistria – 178,2 mii de persoane sau 28,8% din populaţie.

Mulţi ucraineni vor ca în instituţiile şcolare şi preşcolare copii lor să studieze alături de limba de stat şi limba maternă ucraineană. Acum din 1500 de instituţii medii de învăţămînt din Moldova doar în 52 se predă limba ucraineană ca disciplină aparte, pe care o studiază circa 6 mii de elevi (în 2006 erau 57 de astfel de instituţii, unde limba ucraineană era studiată de peste 8 mii de copii).

Ucraineni se plîng că lipseşte presa ucraineană, radio şi tv. La postul de televiziune Moldova 1 de două ori pe lună este difuzată o emisiune de jumătate de oră în limba ucraineană „Світанок” (Răsărit), în fiecare zi de joi are loc emisiunea radiofonică „Відродження” (Renaşterea), este retransmis doar un singur post tv ucrainean „Inter+” şi doar la televiziunea prin cablu. Desigur, acest lucru este insuficient pentru a satisface necesităţile informaţionale ale ucrainenilor.

Cred că la asigurarea drepturilor şi satisfacerea necesităţilor ucrainenilor în Moldova va contribui eficient activitatea viitoarei Comisii interguvernamentale mixte pentru problemele minorităţilor naţionale, care va fi formată în conformitate cu Acordul dintre Ucraina şi moldova privind colaborarea pentru asigurarea drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor naţionale.

 
comments powered by Disqus
Prima / Interviuri / Serghei Pirojkov: Reglementarea tuturor problemelor dintre Ucraina şi Moldova ne apropie de europa comună. Infotag. 28.06.2010.
Adresa
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova


Tel.: +373-22-224430, 210986
Fax:
+373-22-210986, 233950 office@ape.md
Noutăţi  |  Analize  |  Opinii/Comentarii  |  Interviuri  |  Declaraţii  |  Documente  |  Conferinţe  |  Studii  |  Evenimente  |  UE - problematica transnistreana  |  Multimedia  |  APE în MassMedia  |  Friedrich Ebert Stiftung  |  Proiecte  |  Negociatori europeni
Copyright © 2021 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate

Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul Ambasadei Marei Britanii in Republica Moldova
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
O soluţie Trimaran
Vizitatori: 529468
ultima actualizare: 23.01.2018