Rom Eng
Benzi RSS
Prima / Studii
Studii
Toate / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2006 / 2004
 
Coordination of the EU Assistance at the National Level: Ukraine, Moldova, Georgia. Policy Paper 2016/06 26.06.2016
During the years of bilateral cooperation, the European Union became the strategic partner for Georgia, Moldova and Ukraine. Today it continues contributing to the democratization of system and institutional changes. EU assistance – in the form of sharing experiences and best practices, as well as significant financial support – became an important factor for reforms in the studied countries. Signing Association Agreements in 2014 brought EU relations with the three partners to a qualitatively new level. This was accompanied by growing EU budgetary support.
 
Petru Macovei: Mass-media în Republica Moldova: între reforme, stagnare şi regres. BST/GMF/APE 20.06.2016
În ultimii doi ani, Republica Moldova a înregistrat un declin al indicatorilor dezvoltării democratice , iar majoritatea experţilor în politici publice reclamă restanţe foarte mari în implementarea reformelor pe care guvernarea şi le-a asumat în plan naţional şi internaţional. Situația mass-mediei naționale nu face excepție de la această tristă realitate. Din 2012 şi până în prezent se înregistrează un regres al politicilor publice în acest domeniu, iar crizele politice şi guvernamentale din ultima perioadă nu au făcut decât să accentueze lipsa de voinţă politică pentru dezvoltarea unor instituţii mass-media independente.
 
Ion Guzun, Sorina Macrinici:Reforma justiției in Republica Moldova: progrese și impedimente. BST/GMF/APE 20.06.2016
În 2016, efortul de implementare a Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere UE-RM pentru anii 2015-2016 s-a dublat, în special prin lichidarea mai multor restanțe din anul 2015, totuși rata generală de realizare este relativ mică (sub pragul de 50%) . Restanţele au fost acumulate din cauza crizelor politice, capacităţii instituţionale slabe a autorităţilor, dar şi a unei voinţe politice reduse. Astfel, multe din angajamentele asumate de către autorităţi riscă să nu fie executate chiar și în 2016.
 
Corneliu Ciurea: Situația social-politică din Republica Moldova: realități și perspective. BST/GMF/APE 20.06.2016
Ciocnirea dintre Rusia și Occident a dus și la o confruntare directă între noul guvern al Moldovei creat la mijlocul lunii ianuarie 2016 de către o majoritate parlamentară încropită de Partidul Democrat (PDM), pe de o parte, și o opoziție eterogenă, compusă din câteva formațiuni politice de dreapta aflate în proces de constituire - Platforma DA, PAS și două formațiuni politice de stânga - una parlamentară - Partidul Socialiștilor condus de Igor Dodon, și una non-parlamentară "Partidul nostru", avându-l în frunte pe primarul municipiului Bălți, Renato Usatîi, pe de altă parte.
 
Corneliu Ciurea: Extinderea aplicării Acordului de Asociere și a Zonei Libere de Schimb Aprofundat și Comprehensiv (ZLSAC) în regiunea transnistreană. APE/BST/GMF realități, impedimente și oportunităț 07.06.2016
Pe data de 18 decembrie 2015, în „Jurnalul Oficial al Uniunii Europene” a fost publicată Decizia Nr.1/2015 a Consiliului de Asociere UE-RM privind aplicarea Titlului V din Acordul de Asociere între UE şi RM pe întreg teritoriul Republicii Moldova. De o manieră destul de încifrată, documentul stipula un singur lucru major - „Titlul V (Comerţ şi aspectelegate de comerţ) din Acordul de Asociere între Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte se aplică pe întreg teritoriul Republicii Moldova începând cu1 ianuarie 2016”.
 
Поддержка мер по укреплению доверия между двумя берегами: оценка результативности внедрения концепции и потенциал развития проектов в данной области. APE/BST/GMF 07.06.2016
В 2012 году Программой Развития Органи-зации Объединенных Наций в Республике Молдова (UNDP Молдова) был запущен третий раунд программы под названием «Support to Confidence Building Measures Programme» (CBM programme), что в бук-вальном переводе означает «Программа Поддержки Мер по Укреплению Доверия»(программа по Мерам Доверия). Основное финансирование данного раунда програм-мы, длительностью в три года (2012 – 2014гг.) взял на себя Европейский Союз, ин-вестировавший в неё 9 500 000 миллионов евро (89% от общего бюджета программы);ещё 1 100 000 предоставило само UNDP из собственного перационного бюджета.
 
Довиле Шуките,Виктория Букэтару, Симонас Чяпенас, Геннадий Максак, Светлана Рогов,Юрий Вдовенко ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД УКРАИНОЙ И МОЛДОВОЙ НА ПУТИ В ЕС. 22.02.2016
Это исследование – результат проекта «Усиление потенциала молдавских и украинских НПО по оценке экономического воздействия политически мотивированных действий».Проект реализован благодаря механизму перераспределения грантов Форума гражданского общества «Восточного партнёрства», созданному при поддержке Европейского Союза и Национального фонда поддержки демократии США.
 
Вит Достал, Никола Карасова, Вацлав Лидл: Тенденции в развитии Восточного партнерства. AMO/APE. 17.09.2015. 17.09.2015
Это издание является частью международного исследовательского проекта Important, Forgotten, or Irrelevant? Stakeholders’ Survey on Post-Vilnius Eastern Partnership («Важное, забытое или несущественное?Взгляды всех заинтересованных сторон на судьбу Восточного партнерства после Вильнюса».
 
Victoria Bucataru, “Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?” 18.05.2015
“Moldova still at the crossroads: Is the European path irreversible?” in The Di fferent Faces of "Soft Power": The Baltic States and Eastern Neighborhood between Russia and the EU/ Ed. by Toms Rostoks and Andris Spruds. – Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2015. – 256 p., http://www.liia.lv/site/docs/LIIA_soft_power_book_web_layout.pdf
 
Ястребчак Владимир: Перспективы создания общего экономического пространства между Республикой Молдовы и Приднестровьем: Взгляд из Тирасполя. APE/FEE. 26.03.2015
Актуальность исследования связана с теми региональными событиями, которые происходят в развитии ситуации между Молдовой и Приднестровьем, а также с теми факторами, которые зависят от действий третьих стран и международных структур. Кишинев и Тирасполь принимают участие в различных процессах региональной интеграции, что сказывается не только на внешнем курсе сторон, но и на их двусторонних взаимоотношениях, в том числе в торгово-экономической сфере.
 
Nicolae Zaharia: Mecanisme de încurajare a investițiilor în eficiența energetică a sectorului rezidențial. APE/FEE. 25.03.2015
La capitolul eficiența utilizării resurselor energetice Republica Moldova are mai multe restanțe, moștenind o economie energofagă, a cărei intensitate energetică este, până în prezent, de trei ori mai mare decât media statelor membre ale Uniunii Europene. Totodată, restructurarea sectorului energetic, susținută din fondurile europene, nu este încă resimțită de către consumatorul de rând.
 
Viorel Chivriga: Atragerea investiţiilor străine directe în R. Moldova: analiza impedimentelor. APE/FEE. 27.02.2015
Această publicație este realizată de Asociația pentru Politica Externă cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei prin intermediul Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA. Opiniile exprimate aparţin autorului şi nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, Guvernului Suediei, Sida sau al Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.
 
Vadim Ceban: Dezvoltarea energiei regenerabile în Republica Moldova: realități, capacități, opțiuni, perspective. APE/FEE. 17.10.2014. 17.10.2014
 
Nicolae Dandiș: Rolul Administraţiei Publice Locale în procesul de Integrare Europeană a Republicii Moldova. APE/FEE 11.10.2014 11.10.2014
Calitatea şi rezultatele oricărui proces depind, în cea mai mare parte, de corectitudinea stabilirii obiectivelor şi de identificarea şi delegarea corectă a responsabilităţilor şi a angajamentelor, corelate cu metodele şi resursele disponibile sau potenţiale. Odată ce Republica Moldova - prin autorităţile reprezentative ale statului, mandatate de cetăţeni în cadrul alegerilor parlamentare - şi-a ales vectorul european de dezvoltare, este important să analizăm rolul principaliloractori implicaţi în acest parcurs de interes naţional. Astfel, în studiul de faţă, ne propunem să evidenţiem rolul şi locul autorităţilor administraţiei publice locale din Republica Moldova în procesul de apropiere, pe etape, de Uniunea Europeană - asociere, aderare şi integrare graduală.
 
Victor Chirilă: Politica de Reintegrare a Republicii Moldova: Viziune, strategie, mijloace. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Alexandru Cocîrță: Reforma Procuraturii Republicii Moldova. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Victor Munteanu: Reforma Ministerului de Interne. Obiective, activități, rezultate. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Lina Grau: Anul 2013 – primii pași în domeniul combaterii discriminării în Republica Moldova. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Victoria Bucataru: Liberalizarea regimului de vize cu UE. Progrese, provocări, perspective. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Securitatea energetică a Republicii Moldova. Rolul energiei regenerabile și al eficienței energetice. APE/FES. 18.12.2013. 18.12.2013
Publicația apare în cadrul proiectului Agenda de integrare europeană, realizat de Asociația pentru Politică Externă (APE) și Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
 
Interviuri

Interviu cu Victor Chirilă: „Chișinăul a reușit să iasă într-o situație bună după Berlin”. Radio Europa Liberă. 14.06.2016 16.06.2016
ecenta reuniune a formatului „5+2” de la Berlin, format în care se negociază reglementarea transnistreană, pare să fi arătat cât de şubredă în anumite împrejurări poate fi poziţia Chişinăului la aceste negocieri. În orice caz, criticile şi îngrijorările exprimate dinspre comunitatea experţilor ridică mai multe semne de întrebare, inclusiv privind
Interviu cu Vladimir Socor: „Ucraina a devenit un scut pentru R. Moldova față de Rusia”. Radio Europa Libera. 24.05.2016. 26.05.2016
Ce ar trebui să facă R. Moldova pentru a contracara „politicile agresive rusești” în estul Europei? La ministeriala NATO de săptămâna trecută de pregătire a summitului de la Varșovia, Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a pomenit şi Republica Moldova printre provocările cu care se confruntă NATO în contracararea politicilor
Interviu cu Victor Chirilă,director APE: ”Moscova se pregăteşte de alegerile prezidenţiale din R.Moldova” (interviu). The Epoch Times, Romania. 07.04.2016 07.04.2016
Ministrul moldovean de Externe Andrei Galbur s-a întâlnit la începutul săptămânii la Moscova cu omologul său rus Serghei Lavrov, care a pledat pentru un statut special pentru Transnistria. Un analist de la Chişinău ne-a explicat ce urmăreşte Rusia să obţină în prezent de la Republica Moldova. ”Moscova încearcă să-şi mărească prezenţa
Detalii: Interviuri
 
Multimedia

VIDEO. 'Moldova și Lumea': Cadrul legal și practic de implementare al Legii privind asigurarea egalității 17.12.2015
Asociația pentru Politica Externă (APE) în parteneriat cu portalul AGORA vă invită să urmăriți o nouă emisiune din ciclul „Moldova și Lumea”, o platformă de discuții ce își propune să analizeze subiecte de maximă importanță pentru politica externă și internă a Republicii Moldova.
(VIDEO) Andrew Wilson: UE, un subiect plictisitor. Radio Europa Liberă. 20.02.2012. 20.02.2012
Andrew Wilson, Cercetator Superior la Centru de Relatii Externe de la Londra s-a aflat la Chişinău la invitaţia APE în cadrul proiectului: Valorificarea expertizei şi experienţei regionale pentru dezvoltarea unei relaţii previzibile şi viabile cu Rusia, finanţat de Black Sea Trust for Regional Cooperation.
(AUDIO) Integrarea europeană va consolida suveranitatea proclamată în 1990. Radio Europa Liberă. 23.06.2010. 24.06.2010
Detalii: Multimedia
 
Pagina
123
Prima / Studii
Analise

Victor Chirila: La rece despre reuniunea 5+2 de la Berlin 13.06.2016
1) Moldova a evitat un mare dezastru la Berlin. În ciuda presiunii concertate exercitate asupra sa, Vicepremierul pentru reintegrare George Balan a reușit să negocieze un protocol de compromis care să nu dăuneze iremediabil pozițiile Republicii Moldova; 2) La reuniunea de la Berlin, moderatorii și observatorii au făcut ”front comun” în
Ion Schidu: Recomandări APE pentru consolidarea capacităților instituționale ale Autorităților Publice Locale în domeniu prevenirii și eliminării discriminării și asigurării egalității. APE/Ambasada Fimlandei in Moldova. 30.07.2015. 30.07.2015 // 154.193Kb

În perioada 1 septembrie 2014 – 1 iunie 2015, Asociația pentru Politica Externă (APE) din Moldova și Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității al Republicii Moldova, în parteneriat cu Ambasada Finlandei în Republica Moldova au organizat 20 de seminare/cursuri de instruire în domeniul prevenirii și eliminării discriminării
Detalii: Analize
 
Opinii/Comentarii

Director de Programe Victoria Bucataru: Victoria lui Donald Trump va schimba retorica relaţiilor SUA cu partenerii euro-asiatici.Info Prim Neo. 09.11.2016 18.11.2016
Alegerea lui Donald Trump în calitate de preşedinte al Statelor Unite ale Americii va însemna schimbarea retoricii relaţiilor dinte SUA şi partenerii euro-asiatici, ţinând cont de mesajele transmise în timpul campaniei electorale. De această părere este directoarea de programe a Asociaţiei pentru Politică Externă, Victoria Bucătaru.
Expert:Victor Chirilă: Cu Maia Sandu în turul 2 vom avea o opțiune geopolitică. Radio France Intrenationale, Romania. 17.10.2016. 24.10.2016
Candidatura Maiei Sandu îi încurcă pe cei care nu vor schimbarea în Republica Moldova. O spune la RFI Victor Chirilă, directorul Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, după ce liderul Partidul Acțiune și Solidaritate a rămas candidatul unic al partidelor de opoziție pro-europene în alegerile prezidențiale din Republica Moldova.
Detalii: Opinii/Comentarii
 
Adresa
str. Sciusev 64, MD-2012 Chisinau, Republica Moldova


Tel.: +373-22-224430, 210986
Fax:
+373-22-210986, 233950 office@ape.md
Noutăţi  |  Analize  |  Opinii/Comentarii  |  Interviuri  |  Declaraţii  |  Documente  |  Conferinţe  |  Studii  |  Evenimente  |  UE - problematica transnistreana  |  Multimedia  |  APE în MassMedia  |  Friedrich Ebert Stiftung  |  Proiecte  |  Negociatori europeni
Copyright © 2024 Asociaţia pentru Politica Externă din Moldova.
Toate Drepturile Rezervate

Acest site a fost elaborat si lansat cu sprijinul Ambasadei Marei Britanii in Republica Moldova
TRIMARAN - IT Solutions Company // web, interactive, motion and software development solutions // http://www.trimaran.md, B2B and B2C solutions  /  Branding & Graphic Design Services / Website Design and Development  /  E-Commerce Systems / Software Application Architecture and Development / Multimedia solutions  /  2D/3D modeling & animation solutions / Video & Post Production / contact@trimaran.md
O soluţie Trimaran
Vizitatori: 658846
ultima actualizare: 23.01.2018